ROK-00898

Id-0f089f69-1855-4dda-ba98-47c431b7e48b
4.6-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Met betrekking tot vallende ankers moet voor de kans dat het schip zich bevindt boven het kunstwerkCiviel-bouwkundige constructie worden uitgegaan van een vaartijd van 75% per jaar; dit leidt tot een ‘kans’ dat het schip zich boven het kunstwerkCiviel-bouwkundige constructie bevindt gelijk aan: P(B) = bkunstwerkCiviel-bouwkundige constructie / (0,75 · 365 · 24 · 3600 · vschip).
Waarbij bkunstwerkCiviel-bouwkundige constructie gelijk is aan de afstand waarover het schip het kunstwerkCiviel-bouwkundige constructie kruist. En vschip gelijk is aan de vaarsnelheid van het schip ter plaatse van het kunstwerkCiviel-bouwkundige constructie.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:00.