ROK-0119

Id-22122121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
8.10.1.3 (3)-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)



Eistekst

Verificatie:
Bij de minimale vrije afstand tussen voorspankanalen volgens dit artikel, kan worden aangenomen dat de ruimte tussen de voorspankanalen voldoende is om een trilnaald Ø 63 mm in te brengen en een goede verdichting van het beton mogelijk te maken, op voorwaarde dat de kabels niet zijn gekromd in dwarsrichting.

Indien de voorspankabels in dwarsrichting zijn gekromd, is een grotere vrije afstand noodzakelijk als de kromtestraal kleiner is dan volgens tabel T0119-1 (en moet berekende splijt- en/of ponswapening worden toegepast).

Bij toepassen van een stortkoker Ø 100 mm mag worden aangenomen dat de ruimte tussen de voorspankanalen voldoende is om het beton te storten zonder de voorspankanalen te beschadigen, als een minimale h.o.h. afstand volgens onderstaande tabel T0119-2 wordt gehanteerd (tabel is gebaseerd op 15 mm speling).

Ø is de uitwendige diameter voorspankanaal.

Toelichting

Afbeeldingen

Grenswaarden kromstraal in relatie tot ruimte tussen voorspankanalen
0e6f0c3d-1c1c-ea11-a2e3-00155d641201.png
Minimale h.o.h. afstand voor voorspankanalen voor stortkoker Ø 100 mm
166f0c3d-1c1c-ea11-a2e3-00155d641201.png




Extra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:03.