ROK-0104

Id-5faf211b-bde5-e911-a2e0-00155d641201
5.10.7-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

In de berekening van de ligging van de voorspankabels moet rekening zijn gehouden met de verschuiving van het zwaartepunt van de kabel ten opzichte van het hart van het voorspankanaal. De kabel zal door het aanspannen gaan aanliggen aan de binnenzijde van de kromming. De grootte van de verschuiving is afhankelijk van de kabeldoorsnede en diameter van het voorspankanaal, e.e.a. volgens opgave leverancier. Voor de berekening mag tabel T0104 zijn aangehouden.
Op de werktekening moeten de kabels zijn gemaatvoerd op basis van hart voorspankanaal (en dus niet op basis van zwaartepunt kabel).

Toelichting

Afbeeldingen

Verschuiving van het zwaartepunt van voorspankabels
4108ac13-d541-ea11-a2e4-00155d641200.png
Extra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:10.