Efectis Nederland report 2020-Efectis-R0695 “Fire testing procedure for concrete tunnel linings”

Id-607c1a74-c3e5-e911-a2e0-00155d641201


Versie : 2020
Status : Definitief
Titel : Efectis Nederland report 2020-Efectis-R0695 “Fire testing procedure for concrete tunnel linings”
Extra info : Efectis Nederland
https://efectis.com/app/uploads/2020/09/Efectis_R0695_2020
_Fire_Testing_procedure_concrete_tunnelCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of een terreinverdieping, waarbij grond en/of (grond)water moet worden gekeerd en/of een overdekt gedeelte van meer dan 80 m ontstaat voor de onderdoorgaande weg. N.B. deze definitie wijkt af van de definitie van tunnels in de Nederlandse Tunnelwet. Hierin is een tunnel pas een tunnel als de lengte langer is dan 250 meter. Met betrekking tot deze tunnels stelt de Tunnelwet enige bepalingen die mogelijk afwijken van de ROK._linings.pdf

Is gekoppeld aan eisen

ROK-0446 (Systeemeis)ReferentieEfectis Nederland report 2020-Efectis-R0695 “Fire testing procedure for concrete tunnel linings”
ROK-0780 (Systeemeis)ReferentieEfectis Nederland report 2020-Efectis-R0695 “Fire testing procedure for concrete tunnel linings”


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2021 om 20:01.