ROK-0676

Id-70adaf6c-8e99-408c-9bca-9084bd1e5218
Belastingen op bewegingswerken
ROK(13 C)Eistekst

Voor de belastingscombinaties geldt daarnaast het volgende:

  • Met de tabellen 11 (electro-mechanisch) en 12 en 13 (electro-hydraulisch) van NEN 6786 moeten de rekenwaarden van de maatgevende belastingsgevallen bepaald worden voor de vijf te controleren grenstoestanden.
  • Het effect van dynamische verschijnselen bij de rekenwaarden van krachten en momenten moet volgens deze tabellen worden meegenomen.
  • Indien het rendement van de installatie (η) bij een belastingscombinatie een rol speelt in de bepaling van de capaciteit van de installatie, dan moet deze in rekening worden gebracht.
  • De vijf te controleren grenstoestanden (Gtw) zijn (zie bijgevoegde tabel T0676):

Uiterste grenstoestand:

  • Gtw1 Overbelasten overbrenging (11 +12)
  • Gtw2 Vermoeiing overbrenging (11 + 12)

Bruikbaarheidsgrenstoestand:

  • Gtw3 Overschrijden grensmotorkoppel (11) & Overschrijden maximale druk (12)
  • Gtw4 Overschrijden toegekend motorkoppel (11) & Overschrijden gemiddelde druk (12)
  • Gtw5 Overschrijden remkoppel (11) & Overschrijden overstort (12)

Toelichting

Afbeeldingen

Belastingscombinaties voor bewegingswerken voor punt- en draaideuren
0b097179-a773-4af5-a214-5b138aa9b7e8.jpg

Bovenliggende eisenExtra informatie


Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:12.