ROK-0109

Id-ab102121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
7.3-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor waterkerende delen van de betonconstructie gelden voor scheurbeheersing de onderliggende eisen.

Toelichting

Onderliggende eisenLinks

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:19.