ROK-0673

Id-c0d4b14d-b1d0-466a-9901-30f04d29c2f9
Belastingen op bewegingswerken
ROK(13 C)Eistekst

De volgende belastingen voor punt- en draaideuren moeten ten minste worden meegenomen, zie ook Ref. 2 hoofdstuk 12.1.4.2:

 1. F11 Negatief verval
  Indien aanwezig, maximale negatief vervalbelasting bij gesloten deur

 2. F1350 Windgolfbelasting op de deur met een overschrijdingsfrequentie/jaar 0.02 (1 maal per 50 jr)
  Bepalen met de windsnelheid (10 minuten gemiddelde op 10 m hoogte) volgens NEN-EN 1991-1-4. Maatgevend is de significante windgolf * 1.5 (zie 11.4.2.3 van Ref.[2].).

 3. F13VOBB Windgolfbelasting op de deur
  Bepalen met de windsnelheid(10 minuten uurgemiddelde op 10 m hoogte) volgens NEN 6786 (VOBB) hoofdstuk 2.3.2.2. Maatgevende is de significante windgolf * 1.5 . (zie 11.4.2.3 van ref.[2])

 4. F1450 Windbelasting op de deur met een overschrijdingsfrequentie/jaar 0.02 (1 maal per 50 jaar)
  Bepalen met de windsnelheid volgens NEN-EN-1991-1-4

 5. F14VOBB Windbelasting op de deur
  Bepalen met de windsnelheid volgens NEN 6786 (VOBB) hoofdstuk 2.3.2.2

 6. F1550 Belasting door translatiegolf op de deur met een overschrijdingsfrequentie/jaar van 0.02
  Wanneer er niets verder is aangegeven, rekenen met een translatiegolf van 0,4 m. Verwezen wordt ook naar 11.4.3 van ref.[2].

 7. F151 Belasting door translatiegolf op de deur met een overschrijdingsfrequentie van 1 /jaar
  Wanneer er niets verder is aangegeven, rekenen met een translatiegolf van 0,3 m. Verwezen wordt ook naar 11.4.3. van ref.[2].

 8. F1750 Vervalbelasting bij open deur door een voorbij varend schip met een verschrijdingsfrequetie/jaar 0.02
  Verwezen wordt naar 11.4.4. van ref.[2].

 9. F181 Weerstand door slib
  Zijn er geen andere gegevens bekend, dan rekenen met 200 N/m

 10. F20 Restvervalkracht
  Gerekend moet worden dat bij begin openen een restverval van 0,1 m aanwezig plus het effect van dichtheidsverschil.
  Verwezen wordt naar 11.2.2 van ref.[2]

 11. F21 Massatraagheidskrachten water in en om de deur
  Verwezen wordt naar 11.3.2 van ref.[2].

 12. F22 Stromingsweerstand
  Verwezen wordt naar 11.3.3.2 van ref.[2].

 13. F23 Golfweerstand /opstuwing van het water door de deurbeweging
  Verwezen wordt naar 11.3.3.3 van ref.[2].

 14. F24 Kasweerstand van het water door de deurbeweging
  Verwezen wordt naar 11.3.3.4 van ref.[2].

 15. F30 Massa traagheidskrachten deur

 16. F31 Massa traagheidskrachten bewegingswerk

 17. F32 Wrijving van draaipunten (halsbeugel, taats)

 18. F33 Aanspannen buffers, opspannen hydraulische cilinder
  Indien er niets anders is voorgeschreven, moet voor het opspannen gerekend worden, bij puntdeuren in gesloten stand, met een verval over de deuren van 0,2 m bij de maatgevende waterstand. Voor geopende deuren wordt verwezen naar 11.4.4.5 van Ref.[2].

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:22.