Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 22 apr 2022 om 14:48
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Nederland. Bij de bouw van wegen, bruggen, tunnels en andere infrastructurele werken zijn daarom door Rijkswaterstaat verschillende richtlijnen en eisen ontwikkeld. De Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) is er daar één van.

In de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) staan eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw kunstwerkCiviel-bouwkundige constructie, zoals een brugCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of een terreinverdieping., sluis of tunnelCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of een terreinverdieping, waarbij grond en/of (grond)water moet worden gekeerd en/of een overdekt gedeelte van meer dan 80 m ontstaat voor de onderdoorgaande weg. N.B. deze definitie wijkt af van de definitie van tunnels in de Nederlandse Tunnelwet. Hierin is een tunnel pas een tunnel als de lengte langer is dan 250 meter. Met betrekking tot deze tunnels stelt de Tunnelwet enige bepalingen die mogelijk afwijken van de ROK., moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande bouwwerken of als kunstwerken worden uitgebreid. De ROK bevat wijzigingen, aanvullingen en toelichtingen op de Eurocodes met Nationale Bijlagen voor de nieuwbouw van alle kunstwerken die in opdracht van Rijkswaterstaat worden gerealiseerd.

De kunstwerken zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

  • brugCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of een terreinverdieping.
  • tunnelCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of een terreinverdieping, waarbij grond en/of (grond)water moet worden gekeerd en/of een overdekt gedeelte van meer dan 80 m ontstaat voor de onderdoorgaande weg. N.B. deze definitie wijkt af van de definitie van tunnels in de Nederlandse Tunnelwet. Hierin is een tunnel pas een tunnel als de lengte langer is dan 250 meter. Met betrekking tot deze tunnels stelt de Tunnelwet enige bepalingen die mogelijk afwijken van de ROK.
  • nat kunstwerkCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een vaarweg of waterweg met als doel regulering van de waterstanden, passage van schepen, hoogwaterbescherming, kruising van waterwegen of afvoer van water.
  • beweegbare brugCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij een kruising met een waterweg, waarbij een deel van de constructie kan worden opengesteld voor passage van scheepvaart. De Beweegbare Brug is het deel van de overbrugging dat kan worden opengesteld voor passage van scheepvaart, inclusief de bijbehorende mechanische uitrusting. De rest van het object behoort tot een andere categorie (Brug of Nat Kunstwerk).
  • geluidsschermCiviel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg met als doel de omgeving af te schermen tegen negatieve effecten van het gebruik van de weg.
  • verkeerskundige draagconstructieCiviel-bouwkundige constructie voor het dragen van verkeersinformatiepanelen en/of –beseining.<br />RWS verstaat onder Verkeerskundige draagconstructie specifiek portalen (signalering, combi of DRIP), uithouders en ophangconstructies. <br />Zie ook specificatie in WWRWS #5706


Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

Op deze website vindt u alle relevante informatie over de ROK. Via het ROK-menu kunt u navigeren door het document vanuit de hoofdstukindeling. Via Eisen of Kenmerken kunt u specifieker zoeken en ook persoonlijke subselecties maken. Deze opties zijn specifiek bedoeld als informatievoorziening en hebben geen contractuele status. Voor contractdocumenten zoals de vigerende versie van de ROK, oudere versies en bijlagedocumenten kunt u terecht in het menu bij Contractdocumenten.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 okt 2022 om 23:23.